COVID-19 protocol wedstrijden 

Voor de nieuwste updates:

https://www.handbal.nl/update_coronavirus_en_handbal/

 

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

 

Tijdens een speeldag zijn er 2 Corona-coördinatoren in de sporthal aanwezig om de richtlijnen te waarborgen. 1 coördinator is op de tribune aanwezig en 1 coördinator is bij de ingang aanwezig om de teams te begeleiden.

 

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geenhanden!
 • Was of desinfecteer regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).

 

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.

 

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op.
 • Was of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Schud geen handen!
 • Controleer de grootte van de eigen kleedruimte.
  • Indien te klein m.b.t. de 1,5-meter afstand tussen de spelers en staf dan niet allemaal tegelijk in de kleedkamer.

 

De kleedkamer

 • Volg de route naar de kleedkamers.
 • De kleedkamers worden gebruikt als wachtruimte.
 • Sporters en trainers betreden de zaal pas als de vorige groep de zaal heeft verlaten. Zij kunnen wachten in de aangegeven kleedkamers.
 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar.
 • Het thuisspelend team gaat thuis douchen.
 • Het uitspelend team mag douchen maar tijdens douchen dient er afstand bewaard te worden.
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Tassen, jassen en schoenen worden meegenomen naar de sportzaal en op de bankjes gezet. De kleedkamers moeten vrij worden gemaakt voor een volgende groep.

 

Voor de wedstrijd

 • Uitvoeren van spelerspascontrole
  • Advies is om de digitale pascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Stem met de teamverantwoordelijken en de scheidsrechters af hoe laat de spelerspascontrole zal plaats vinden.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Warming-up
  • Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.
 • Het aantal sporters en begeleiders per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de wedstrijd.

 

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geenhanden geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

 

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

 Het is daarom niet toegestaan om:

 • Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
 • Een clublied te zingen.
 • Overwinningsmomenten te vieren.
 • High fives te geven.

 

Het publiek

 • Er is geen publiek toegestaan
 • De enige toeschouwers die aanwezig mogen zijn bij de jeugdwedstrijden, zijn de chauffeurs van de uitspelende vereniging, zij zijn onderdeel van de teambegeleiding.
 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, behalve gezinsleden. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Het uitspelend team vragen wij geen toeschouwers mee te nemen. Alleen chauffeurs worden toegelaten.

 

Wedstrijdtafel

 • De Tijdwaarnemer en Wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

 

Wisselbank en wisselzone

 • Op de wisselbank en in de wisselzone zoveel mogelijk afstand te bewaren.

 

Tijdens de wedstrijd

 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, wordt het spel te vervolgt met een nieuwe bal of de bal wordt ontsmet.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie wordt bestraft met een diskwalificatie (rode kaart) met schriftelijk rapport.

 

Rust / pauze

 • Teams verlaten het speelveld niet.
 • De gehele wedstrijd wordt op dezelfde speelhelft gespeeld.

 

Na de wedstrijd

 • Schud geenhanden tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
 • De zaal verlaten via de kantine

 

Kantine de Spont (voorlopig gesloten)

 • Voor de kantine geldt dezelfde richtlijnen als horeca;
  • Gezondheidscheck voor betreden ruimte.
  • Noteren naam + telefoonnummer.
  • Vaste zitplaats.
  • Staan = niet toegestaan.
  • 1,5 meter afstand.

Protocol voor F en H-jeugdtoernooien COVID-19.

 

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Wij adviseren om de kinderen in sportkleding naar de toernooien komen.

 

Gedrag in de kleedkamer

 • In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig.
 • Laat de kinderen zoveel mogelijk thuis douchen

 

Betreden speelveld en begroeting

 • Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van het team

 

Publiek

 • Wij adviseren om deze coronatijd geen supporters mee te nemen naar de binnen toernooien i.v.m. het max aantal personen binnen de accommodatie. Ons advies is: wanneer je uitspeelt neem je geen extra toeschouwers mee naar het toernooi. ( Per 3 kinderen, 1 chauffeur)

 

Uitgebreid COVID-19 protocol Verantwoord En Veilig Sporten
Word – 25,3 KB 491 downloads