AanmeldingsformulierAfmeldingsformulier

Informatie lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, indien men tussentijds opzegt dient men voor de gehele periode aan de contributieverplichting te voldoen.

Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei 2022 is opgezegd wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

Boetes die door het NHV worden opgelegd, dienen door de bestrafte zelf betaald te worden.

Er dient een digitale foto ingeleverd te worden, waarop het gezicht duidelijk te zien is. De digitale foto dient aangeleverd te worden via het aanmeldingsformulier.

De contributie wordt per kwartaal geïnd, te weten 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De hoogte wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De hoogte van de contributies is op dit moment:

Contributie per kwartaal 2023-2024

Recreanten € 20,-
Senioren € 62,50
A-jeugd € 52,50
B-jeugd € 45,00
C-jeugd € 40,00
D-jeugd € 32,50
E-jeugd € 30,00
F-jeugd € 25,00 

Kabouter €22,50

Betaling van de contributie vindt plaats door middel van overschrijving.

 

 

 

Toestemmingsformulier social media


Privacy
De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging en worden gebruikt om te kunnen deelnemen aan handbaltrainingen, handbalwedstrijden en overige activiteiten van HV Jahn II conform de voorschriften van het NHV.

HV Jahn II gebruikt foto's en filmmateriaal ter promotie op social media en promotiedoeleinden.

 

Te weinig geld om het lesgeld te betalen?

Heb of ken je een kind dat graag (weer) bij ons op les wil, maar is de contributie een probleem?

Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt.

Als je een uitkering of schulden hebt, zzp'er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen!


Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen.