Aanmeldingsformulier
Afmeldingsformulier

Informatie lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021, indien men tussentijds opzegt dient men voor de gehele periode aan de contributieverplichting te voldoen.

Wanneer het lidmaatschap niet voor 1 mei 2021 is opgezegd wordt dit automatisch met een jaar verlengd.

Boetes die door het NHV worden opgelegd, dienen door de bestrafte zelf betaald te worden.

Er dient een digitale foto ingeleverd te worden, waarop het gezicht duidelijk te zien is. De digitale foto dient aangeleverd te worden via het aanmeldingsformulier.

De contributie wordt per kwartaal geïnd, te weten 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De hoogte wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De hoogte van de contributies is op dit moment:

Contributie per kwartaal 2020-2021


Senioren € 62.50
A-jeugd € 52.50
B-jeugd € 45.00
C-jeugd € 40,00
D-jeugd € 32.50
E-jeugd € 30.00
F-jeugd € 25.00 

Kabouter €22.50

Betaling van de contributie vindt plaats door middel van overschrijving.

 

 

 

Toestemmingsformulier social media


Privacy
De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging en worden gebruikt om te kunnen deelnemen aan handbaltrainingen, handbalwedstrijden en overige activiteiten van HV Jahn II conform de voorschriften van het NHV.

HV Jahn II gebruikt foto's en filmmateriaal ter promotie op social media en promotiedoeleinden.